Schoolreglement

Lidmaatschap en lidgelden

 • Alvorens te kunnen toetreden tot deze Wing Chun Kung Fu School, heeft ieder nieuw lid een gesprek met de lesgever. Zo kan deze beoordelen of het nieuwe lid al dan niet geschikt is om deze Kung Fu stijl te beoefenen. Indien het nieuwe lid reeds een andere sport heeft beoefend of zou willen beoefenen, dient het eerst de goedkeuring en instructies te vragen aan de Sifu of lesgever.
 • De reeds aanwezige leden mogen ten aanzien van de sifu steeds hun mening uiten met betrekking tot de reeds aanwezige en nieuwe leden.
 • Het is echter enkel en alleen de Sifu die de toetreding van een nieuw lid kan aanvaarden of weigeren.
 • Als het nieuwe lid langskomt, kan het ondervinden wat het verschil is met onze- en andere scholen. Dan kunnen we over de prijzen gaan praten. Daar deze uit meerdere categorieën bestaan is het onmogelijk het hierin te vernoemen.
 • Indien één van de leden (tijdelijk of definitief) met de stijl wil stoppen, dient dit lid eerst instructies te vragen aan de lesgever. Er zijn in het verleden al leerlingen geweest die later terug zouden willen starten. Deze die instructies vroegen en volgden hebben altijd de kans, over anderen moet worden nagedacht.

Regels van de Kung Fu school

 • Onderlinge beleefdheid, vriendelijkheid en respect staan in deze school centraal. Tevens op verantwoordelijkheid wordt toegekeken.
 • De aanwezigheid tijdens de lessen is belangrijk voor de evolutie van het individu. Specifieke begeleiding ligt aan de basis van dit geheel. Indien u niet aanwezig kan zijn op de training, gelieve de lesgever hiervan op de hoogte te stellen.
 • Alcohol en drugs voor de training zijn verboden. Kwetsuren of ongevallen kan iedereen missen.
 • Ieder lid moet verzekerd worden.
 • Indien een lid letsels opgelopen heeft, voorafgaande de tijd, voor de aansluiting bij onze school dient deze de leraar hiervan op de hoogte te stellen. Indien dit niet gebeurd is, is de lesgever hier niet verantwoordelijk voor. Indien nodig wordt geacht dient aan arts geraadpleegd te worden.
 • Indien iemand een verwonding of kwetsuur heeft opgelopen buiten de lesuren, stelt dit lid de lesgever steeds hiervan op de hoogte voor aanvang van de les.
 • Iedereen stelt zorg voor de materialen en ruimten die hij/zij gebruikt tijdens en na het oefenen.
 • De leden dienen verantwoordelijk om te springen met de Wing Chun stijl. Indien hiermee niet op de gepaste verantwoordelijke wijze wordt omgesprongen, is de leraar niet verantwoordelijk. Misbruik van de stijl door het uitlokken of deelnemen van een gevecht heeft uitsluiting tot gevolg.
 • Sifu begeleidt ieder lid op een persoonlijke en individuele wijze. Iedere les wordt er voortgebouwd op de oefeningen van voorgaande les. Slechts indien de voorgaande oefeningen voldoende worden beheerst, wordt een volgende aangeleerd.
 • Indien één van de leden met een probleem zit, kan dit lid hierover steeds vragen stellen en Sifu of andere leden aanspreken.
 • Indien één van de leden iets wil toevoegen of veranderen aan de stijl, dan dient dit lid eerst om goedkeuring en instructies te vragen van Sifu.

Reglement

 • Ieder lid van de school zal een afschrift van dit reglement verkrijgen en ter ontvangst handtekenen of paraferen.
Advertenties
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close