Schoolreglement

Lidmaatschap en lidgelden

 • Iedereen kan aan de trainingen deelnemen. Het liefst heb ik dat u even verwittigd op voorhand.
 • Deze school is traditioneel. D.w.z. dat wij een specifieke ademhaling, lesprogramma en doelgerichte manier van trainen hebben.
 • Traditioneel wil ook zeggen dat wij niet commercieel zijn. Wij doen het niet voor het geld of veel leden. Dit is geen bedrijf.
 • Bedrijven kunnen goede artikelen verkopen. Doch speciaal zaken gaan om de details. Dit kan niet als je met heel veel personen bent.
 • Bedenk maar eens “hoeveel les wilt u persoonlijk krijgen, op 2 uur tijd. De tijd waarvoor u betaald”?  In het begin zal u verwent worden, natuurlijk, u bent een nieuwe lopende rekening. Bekijk dit nog maar eens na 6 maanden?
 • Als het nieuwe lid langskomt, kan het ondervinden wat het verschil is met onze- en andere scholen. De school heeft specifieke prijzen voor iedere doelgroep. Daar deze uit meerdere categorieën bestaan is het onmogelijk het hierin te vernoemen.

Regels van de Kung Fu school

 • Onderlinge beleefdheid, vriendelijkheid en respect staan in deze school centraal. Tevens op verantwoordelijkheid wordt toegekeken.
 • De aanwezigheid tijdens de lessen is belangrijk voor de evolutie van het individu. Specifieke begeleiding ligt aan de basis van dit geheel. Indien u niet aanwezig kan zijn op de training, gelieve de lesgever hiervan op de hoogte te stellen.
 • Alcohol en drugs voor de training zijn verboden. Kwetsuren of ongevallen kan iedereen missen.
 • Ieder lid moet verzekerd worden.
 • Indien een lid letsels opgelopen heeft, voorafgaande de tijd, voor de aansluiting bij onze school dient deze de leraar hiervan op de hoogte te stellen. Indien dit niet gebeurd is, is de lesgever hier niet verantwoordelijk voor. Indien nodig wordt geacht dient aan arts geraadpleegd te worden.
 • Indien iemand een verwonding of kwetsuur heeft opgelopen buiten de lesuren, stelt dit lid de lesgever steeds hiervan op de hoogte voor aanvang van de les.
 • Iedereen stelt zorg voor de materialen en ruimten die hij/zij gebruikt tijdens en na het oefenen.
 • De leden dienen verantwoordelijk om te springen met de Wing Chun stijl. Indien hiermee niet op de gepaste verantwoordelijke wijze wordt omgesprongen, is de leraar niet verantwoordelijk. Misbruik van de stijl door het uitlokken of deelnemen van een gevecht heeft uitsluiting tot gevolg.
 • Sifu begeleidt ieder lid op een persoonlijke en individuele wijze. Iedere les wordt er voortgebouwd op de oefeningen van voorgaande les. Slechts indien de voorgaande oefeningen voldoende worden beheerst, wordt een volgende aangeleerd.
 • Indien één van de leden met een probleem zit, kan dit lid hierover steeds vragen stellen en Sifu of andere leden aanspreken.
 • Indien één van de leden iets wil toevoegen of veranderen aan de stijl, dan dient dit lid eerst om goedkeuring en instructies te vragen van Sifu.

Reglement

 • Ieder lid van de school zal een afschrift van dit reglement verkrijgen en ter ontvangst handtekenen of paraferen.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: