Schoolreglement

Lidmaatschap en lidgelden:

-Iedereen kan aan de trainingen deelnemen. In  acht genomen voor welke groep deze komt.

-Indien u iemand wil meebrengen, graag even op voorhand verwittigen.

-Deze school is traditioneel. D.w.z. dat wij een specifieke ademhaling, lesprogramma en   doelgerichte manier van trainen hebben.

-De school heeft specifieke prijzen voor iedere doelgroep. Daar deze uit meerdere categorieën bestaan is het onmogelijk het hierin te vernoemen.

-Verzekering wordt door de organisatie per jaar gerekend. Dit loopt van januari tot december.

-Geen lid mag zonder verzekering trainen. Anders wordt hier een document voor aansprakelijkheid getekend.

-Gelden zoals maandgeld, verzekering en bestellingen i.v.m. kledij dienen voor de les (zonder dat de leraar hierom vraagt), betaald te worden. Anders kan de les uitlopen of nadien vergeten worden.

-Indien het lid geen geld bij heeft, gelieve naar bankcontact te rijden of de ouders op te bellen. Anders kan het niet meetrainen. Zonder geld kan je ook niets kopen.

Regels van deze Kung Fu school:

-Vriendelijkheid, beleefdheid en respect staan in deze school centraal.

-De aanwezigheid tijdens de lessen is belangrijk voor de evolutie van het individu. Specifieke begeleiding ligt aan de basis van dit geheel. Indien u niet aanwezig kan zijn op de training, gelieve de lesgever hiervan op de hoogte te stellen.

-Gebeurd dit meerdere malen zonder verwittiging, betuigd dit van geen respect en kan uitsluiting tot gevolg hebben.

-Tevens vechten onder welke vorm dan ook, heeft onmiddellijke uitsluiting tot gevolg. Deze stijl is een traditionele stijl en wordt op een traditionele manier gegeven. Bijgevolg is dit geen spelletje en zal de lesgever dusdanig optreden.

-Alcohol en drugs voor de training zijn verboden.

-Ook is de school niet verantwoordelijk op wat het lid buiten deze muren doet.

-Indien een lid letsels opgelopen heeft, voorafgaande de tijd, voor de aansluiting bij onze school dient deze de leraar hiervan op de hoogte te stellen. Indien dit niet gebeurd is, is de lesgever hier niet verantwoordelijk voor. Indien nodig wordt geacht, dient aan arts geraadpleegd te worden.

-Indien iemand een verwonding of kwetsuur heeft opgelopen buiten de lesuren, stelt dit lid de lesgever steeds hiervan op de hoogte voor aanvang van de les.

-In deze school hoeft niemand iets te bewijzen. De pijngrens is voor iedereen anders. Forceren is hier niet aan de orde.

-Iedereen stelt zorg voor de materialen en ruimten die hij/zij gebruikt tijdens en na het oefenen.

-De leden dienen verantwoordelijk om te springen met de Wing Chun stijl. Indien hiermee niet op de gepaste verantwoordelijke wijze wordt omgesprongen, is de leraar niet verantwoordelijk.

-De leraar begeleidt ieder lid op een persoonlijke en individuele wijze. Iedere les wordt er voortgebouwd op de oefeningen van voorgaande les. Slechts indien de voorgaande oefeningen voldoende worden beheerst, wordt een volgende aangeleerd.

-Indien één van de leden met een probleem zit, kan dit lid hierover steeds vragen stellen en leraar of andere leden aanspreken.

Reglement

-Ieder lid van de school zal een afschrift van dit reglement verkrijgen en ter ontvangst handtekenen en paraferen met datum. Een digitale kopij mag doorgestuurd worden.

 

%d bloggers liken dit: